Priya Patki
  • Naturopathic doctor
#3, Vishwa Vinay, Bhagoji Keer Marg, Mahim West, Mumbai, Mumbai, Mumbai, Mahārāshtra.
Consultations

Saniya Ayurved Clinic

#3, Vishwa Vinay, Bhagoji Keer Marg, Mahim West, Mumbai, Mumbai, Mumbai, Mahārāshtra.