Prateek Oswal
  • Dermatologist
Maitri Park,, Sion Trombay Road, Chembur East,Landmark:Next To Maitri Park Bus Stop, Mumbai, Mumbai, Mahārāshtra.
Consultations

Niramaya Hospital

Maitri Park,, Sion Trombay Road, Chembur East,Landmark:Next To Maitri Park Bus Stop, Mumbai, Mumbai, Mahārāshtra.