Amit Shashikant Patki
  • Gynecologist
4Th Floor, Gupte House, 81 S.V. Road, Khar (W). Landmark: Near Khar Police Station, Mumbai, Mumbai, Mahārāshtra.
Consultations

Fertility Associates

4Th Floor, Gupte House, 81 S.V. Road, Khar (W). Landmark: Near Khar Police Station, Mumbai, Mumbai, Mahārāshtra.